ක්‍රිස්මස් වලට ගෙදරට එන අමුත්තන්ට දෙන්න ස්ටාටර් එකක් හදමු

නත්තල් කියන්නෙ උත්සව සමයක්නෙ. තවමත් පහව ගිහින් නැති කොවිඩ් අවදානම ගැනත් හිතන ගමන්ම මේ උත්සව සමය ආරක්ෂාකාරීව ගත කරන්න අපි හැමෝම හිතට ගන්න ඕන. ළඟම නෑදෑ හිතවතුන් එක්ක නත්තල ගත කරන්න හිතාගෙන ඉන්න ඔයාලට නත්තල් රෑ කෑමට ස්ටාටර් එකක් හදන්න කියල දෙන්න අපි හිතුවා. 

 

බේකන් රැප්ඩ් පොටෑටෝස්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 

  1. දිග අතට කපාගත් තම්බාගත් අල
  2. බේකන් තීරු
  3. විනාකිරි තේ හැඳි 2
  4. සීනි මේස හැඳි 2

 

  • තම්බාගත් අල වලට විනාකිරි සහ සීනි එක් කර විනාඩි 15ක් පමණ තියාගන්න.
  • අල කැබැල්ලක් ගෙන බේකන් තීරුවකින් ඔතා ටූත්පික් එකකින් රඳවාගන්න. 
  • ඔයිල් ස්ප්‍රේ කරගත් තැටියක තබා සෙල්සියස් 180°ට ප්‍රීහීට් කළ උඳුනක විනාඩි 25ක් පමණ බේක් කරගන්න.