කෝපි බොන්න ආස කෝපි ලවර්ස්ලට කැපචිනෝ එකක් ගෙදරදීම හදාගන්න මෙන්න රෙසිපි

කැපචිනෝ එකක් බොන්න ආස හිතුනම කොෆී ෂොප් එහෙකටම යන්න ඕනෙ නෑ. ඔන්න අපි අද අරන් ආවෙ කැපචිනෝ එකක් රසම රසට ගෙදරදීම හදන හැටි. 

 

කැපචිනෝ

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 

  1. ඉන්ස්ටන්ට් කොෆී පව්ඩර් මේස හැඳි 2
  2. සීනි මේස හැඳි 4
  3. කිරි කෝප්ප 2

 

 

  • කෝප්පයක් අරගෙන කෝපි ටික දාගන්න. දැන් මේකට සීනි ටිකත් එකතු කරන්න. ඒ දෙක හොඳට කලවම් කරලා කිරි වලින් ටිකක් දාගෙන උකුවට හොඳට කලවම් කරගන්න.
  • මේක විනාඩි 10ක්වත් හොඳට ක්‍රීමි වෙනකල් බීට් කරගන්න ඕනෙ. 
  • දැන් මේක වෙනම මග් එකට දාලා යන්තම් උණුකරගත් ඉතුරු කිරි ටික වෙනම බීට් කරගන්න.
  • බීට් කරගත්ත කිරි ස​හ කෝපි මග් එකට කලවම් කරන් හැන්දෙන් හොඳට බීට් කරමින් කළවම් ක​රලා උඩින් කොකෝ පව්ඩර් ටිකක් ඉහගන්න.