ආරක්ෂාකාරීව දරුවාට ප්ලේපෙන් (Playpen) එකක් තෝරාගන්නේ මෙහෙමයි

කුඩා බිළිඳකුගේ මවක් නම් දරුවා ආරක්ෂාකාරිව තැබීමට එසේ නොමැති නම් මේ අත යාමට නොහැකි පරිදි දරුවා තබා යා හැකි සෙල්ලම් කොටුවක් නැත්නම් ප්ලේපෙන් එකක් මිලට ගැනීම සම්බන්ධව හිතනවා ඇති. ඇත්තටම එමගින් දරුවා නිවසේ මේ අත ගමන් කිරීමෙන් තොරව එක් තැනක රැඳවීමට පහසු ක්රමයක්. ප්ලේපෙන් එකේ හතර පැත්තම ආවරණය වී ඇති නිසා දරුවාට ඉන් පිටවිය නොහැකියි

 

ඔබ දරුවා ප්ලේපෙන් එකක් මිලට ගැනීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කාරණා

ආරක්ෂිත ප්රමිතීන්ට අනුකූලව සකස් කර ඇතිද යන්න.

ප්ලේපෙන් එකේ පැති ආවරණයන්ගි දරුවාගේ ඇඟිලි, කුඩා බොත්තම් වැනි දේ සිරවිය හැකි සිදුරු තිබේද යන්න ගැන සැලකිලිමත් විය යුතුයි. සිදුරු සහිත නම් ඒවා අගල් ¼ කට වඩා විශාල නොවිය යුතුයි

පැති ආවරණයන්හි උස අඟල් 20 ක් (සෙන්ටිමීටර 51) පමණ උස විය යුතුයි

ලී වලින් සාදන ලද ප්ලේපෙන් එකේ පැති අතර දරුවාගේ හිස වැදීම වැළැක්වීමට පැඩිං වැනි සුමුදු ආවරණයක් සාදා ගන්න

ප්ලේපෙන් එකේ බිමට අඟලක් පමණ උස මෙට්ටයක් තබන්න

පිවිසෙන පැත්තෙහි ඇති දොර අගුල් දරුවාට ළඟා විය නොහැකි පරිදි තිබීම වැදගත්

ප්ලේපෙන් එක හොඳින් සවි වනවාද සහ ආධාරක සවිමත් දැයි සැලකිලිමත් වන්න

ඉහළට ඔසවන ලද ප්ලේපෙන් එක ස්වයංක්රීයව අගුලු වැටෙන පරිදි සැකසී ඇති සෙල්ලම් කොටුවක් වඩාත් ආරක්ෂිතයි

 

ආරක්ෂිත උපදෙස්

ප්ලේපෙන් එක තුළ මෘදු ඇඳ ඇතිරිලි හෝ කොට්ට නොතබන්න

ප්ලේපෙන් එකේ ඇති පැඩිං හෝ පුළුන් ආවරණ මාරු කිරීමෙන් වළකින්න

භාවිතයට පෙර සෑමවිටම පරීක්ෂා කරන්න

ප්ලේපෙන් එක ජනෙල් හෝ තිරරෙදි සමීපයේ තැබීමෙන් වළකින්න

දරුවාට පහසුවෙන් පිටතට යාහැකි ප්ලේපෙන් තෝරා ගැනීමෙන් වළකින්න

වටේ ආවරණ තුළින් දරුවා හිස පිටතර යොමු කළ හැකි දියමන්ති හැඩැති හැඩතල සහිත ප්ලේපෙන් මිලට ගැනීමෙන් වළකින්න

දරුවාගේ උස අඟල් 34 ක් පමණ උස සහ කිලෝග්රෑම් 14 ක් පමණ බරකට ළඟා වූ පසු ප්ලේපෙන් භාවිතය නතර කරන්න.