දැල්ලො කන්න ආස ඔයාලට වෙනස් විදියකට දැල්ලො ස්නැක් එකක්

උයල, තෙල් දාලම කන දැල්ලො වලින් ස්නැක් එකක් හදාගන්න හැටියි අද අපි අරන් ආවෙ. හදන්න නම් හරිම ලේසියි. බලන්නකො මෙහෙම හදල රස නැද්ද කියල. 

 

ෆ්‍රයිඩ් කට්ල්ෆිශ් රින්ග්ස්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 

 

 1. රවුමට කපාගත් දැල්ලො ග්‍රෑම් 200
 2. බිස්කට් කුඩු ග්‍රෑම් 100
 3. පාන්පිටි ග්‍රෑම් 100
 4. කෝන්ෆ්ලා මේස හැඳි 2
 5. ගම්මිරිස්කුඩු ටිකක්
 6. මිරිස්කුඩු තේ හැඳි 2
 7. ලුණු රස අනුව
 8. ගාලික් පව්ඩර් තේ හැඳි 1
 9. බිත්තර 1

 

 • දැල්ලන්, බිත්තරය සහ බිස්කට් කුඩු හැර අනික් සියල්ල පිටි එක්ක මිශ්‍ර කරගන්න.
 • දැල්ලන් ටික පිටි මිශ්‍රණයේ දවටා, බිත්තර සාරු වල තවරා, පාන්කුඩු දවටා ගැඹුරු තෙලේ රන්වන් පාටට බැදගන්න.