නිවුන් දරුවන් ලැබීම සඳහා බලපෑම් කරනු ලබන සාධක මොනවාද?

වෛද් ක්ශේත්රයේ කරනු ලැබ ඇති පර්යේෂණයන්ට අනුව පසුගිය අවුරුදු 30 කාලය තුළදී නිවුන් දරු උපත් සිදුවීමේ සම්භාවිතාවය වැඩිවී ඇති බව හෙළිව තිබෙන අතර එයට හේතුව වී ඇත්තේ බොහෝ කාන්තාවන් සාඵල්යතා ප්‍රතිකාර කරා යොමු වීමත් ඩිම්භ මෝචනය වැඩිකර ගැනීම සඳහා ඖෂධ ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට යොමුවීමත්, IVF ප්‍රතිකාර (in vitro fertilization) වැනි ක්රමවේදයන් කෙරෙහියොමුවීමත් වැනි හේතුන් නිසා බහුවිධ පිළිසිඳ ගැනීම (multiple gestations) වැඩිව තිබෙන බවයි ඔවුන් පවසන්නේ

 

නිවුන් පිළිසිඳ ගැනීම් වැඩිකරනු ලබන සාධක

 

වයස – Age

කාන්තාවන් වයස්ගත වනවිට නිවුන් දරුවන් ලැබීමේ සම්භාවිතාවය වැඩිවන බව පැවසෙනවා. පෙරදී මෙන් නොව වර්ථමානයේදී කාන්තාවන් ආර්ථික වශයෙන් ඉපයීම් සඳහා වැඩි දායකත්වයක් සැපයීමත් එමනිසා විවාහයන්ට එළඹීමට ප්රමාද වීමත් හේතුවෙන් දරුවන් සෑදීම ප්රමාද වනවා. වයස්ගතවීම ගැබ් ගැනීමේ සම්භාවිතාවය අඩු කිරීමට හේතුවුවත් වයස්ගත වූ කාන්තාවන්ගේ ගැබ් ගැනීම් වල නිවුන් ගැබ් ගැනීම් ඇතිවීමේ සම්භාවිතාවය ඉහළ අගයක් ගනු ලබනවා

 

පවුලේ ඉතිහාසය – Family history 

ඇතැම් පවුල්වල නිවුන් දරු උපත් කිහිපයක් සිදු වනවා. සඳහා යම් ජානමය බලපෑම්ද ඇතැයි පර්යේෂයකයින් පවසන අතර මෙසේ පවුල් වල නිවුන් දරු උපත් ඉතිහාසය වැඩියි නම් එයද නිවුන් දරු උපත් ඇතිවීමේ සම්භාවිතාවය ඉහළ දමනු ලබනවා

 

සිරුරේ බර – Weight

සිරුරේ බර වැඩි කාන්තාවන්ට එකවර ඩිම්භ එකකට වඩා වැඩි වශයෙන් නිකුත් වීමේ සම්භාවිතාවය වැඩි අතර එමගින් නිවුන් දරු පිළිසිඳ ගැනීම් ඇතිවිය හැකියි

 

ආහාර පිළිවෙත – Diet 

ආහාර රටාව නිශ්චිතවම නිවුන් දරු උපත් සඳහා හේතූකාරක නොවුණත් එමගින් යම් බලපෑමක් ඇතිවිය හැකිබව පර්යේෂකයින් පවසනවා. උදාහරණ ලෙස ලෝකයේ නිවුන් දරු උපත් වැඩිම අප්රිකාවේ යොරුබා (Yoruba) ගෝත්රයේ එසේ නිවුන් පිළිසිඳ ගැනීම් වැඩිවීම සඳහා හේතුවක් වී තිබෙන්නේ ඔවුන්ගේ දෛනික ආහාර වේලේ phytoestrogen හෝ ආහාරයට ගන්නා පැලෑටි වර්ගයන්ගේ වැඩිවශයෙන් ඊස්ට්රජන් අඩංගු වීම බව පැවසෙනවා

 

ඉහත සියළු සාධක ඇතැම්ව්ට නිවුන් දරු පිළිසිඳ ගැනීම් සම්භාවිතාවය වැඩිකිරීමට හේතුවිය හැකියි.