ලේසියෙන්ම හදාගන්න රසම රස කේරළ අප්පම් රෙසිපි එකක්

කේරළ ආප්ප අපි හදන ආප්ප වලින් චූට්ටයි වෙනස් වෙන්නෙ. මේක හදලම බලන්නකො කොච්චර කිරි රහද කියල. පොඩ්ඩො නම් ආසාවෙන් කයි.

 

කේර​ළ ආප්ප

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

  1. පැය 2ක් විතර පොඟවාගත් හාල් කෝප්ප  2
  2. ගාගත් පොල් කෝප්ප 1
  3. ඊස්ට් තේ හැඳි 1
  4. සීනි මේස හැඳි 1
  5. ලුණු
  6. මද රස්නෙ වතුර ටිකක්

 

  • හාල්, පොල්, ලුණු ස​හ සීනි වලින් චුට්ටක් එක්ක වතුර කෝප්ප 1/2ක් වගේ දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න.
  • ඊස්ට් වලට ඉතිරි සීනි හා මද රස්නෙ වතුර දාලා ඊස්ට් ටික ඇක්ටිව් කරගන්න. 
  • බ්ලෙන්ඩ් කරගත් බැටර් එකට ඊස්ට් එකතු කරලා හො​ඳට කලවම් කරගෙන අවම පැය 5ක්වත් පිපෙන්න තියන්න.
  • බැටර් එක උකු වැඩි නම් වතුර චුට්ටක් එකතු කරලා කලවම් කරලා, ආප්ප තාච්චියේ හදාගන්න.