ලීක්ස් සහ සොසේජස් වලින් රසවත් බැදුමක් හදමු

ලීක්ස් ඉතින් එළවළුවක් විදියට වෙනම උයන්න ගන්නව හරිම අඩුයි. අද අපි අරන් ආවෙ බත් එක්ක කන්න ලීක්ස් සහ සොසේජස් වලින් රසම රස බැදුමක් හදන හැටි. 

 

ලීක්ස් සොසේජස් ස්ටර් ෆ්‍රයි  

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. සොසේජස් 2
 2. ලීක්ස් 500g
 3. තෙල් 
 4. චොප් කරගත් සුදුළූණු බික් 2 
 5. සෝයා සෝස් මේස හැඳි 1
 6. ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු 
 7. වතුර මේස හැඳි 2
 8. කෝන්ෆ්ලා තේ හැඳි 1
 9. තලතෙල් තේ හැඳි 1

 

 

 

 • සොසේජස් කෑලි වලට කපා ගන්න. 
 • ලීක්ස් ටික දික් අතට කපාගන්න. පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් දාලා සොසේජස් ටික බැද ගන්න. බැද ගත් සොසේජස් ටික වෙන භාජනයකට දාන්න.
 • ඒ පෑන් එකටම සුදුළූණු දාලා තෙම්පරාදු කරගන්න. ඊළඟට ඒකට කපා ගත් ලීක්ස් ටික එක් කරන්න. ලීක්ස් ටික හොඳින් කලවම් කර ගනිමින් පිසගන්න. 
 • සෝයා සෝස්, ලුණු කුඩු හා ගම්මිරිස් කුඩු ද එක් කරන්න. හොඳින් කලවම් කරමින් පිසගන්න. දැන් ඒකට වතුර එක්කරන්න. 
 • නැවත හොඳින් කලවම් කරමින් පිසගන්න. 
 • ඒකට කලින් බැදගත් සොසේජස් ටික දාගන්න. කෝන්ෆ්ලා වතුර ටිකක දියකරලා මේකට එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ එයට තලතෙල් දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න.