පාස්ටා වලින් ස්නැක් එකක් හදමුද? මේ පාස්ටා මුරුක්කු

පාස්ටා වලින් ප්‍රධාන ආහාරයක් මිසක් මෙහෙම ස්නැක් එකක් හදන්න පුළුවන් කියල හිතුවෙ නෑ නේද? ටීවි බලන කොට, හවස ටී ටයිම් එකට වගේ වෙලාවලට මොනවම හරි කන්න හොයන පොඩි බට්ටොන්ට මේක රස කෑමක් වෙයි. හදලම බලන්නකො රස.

 

පාස්ටා මුරුක්කු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 

  1. පාස්ටා ග්‍රෑම් 200
  2. පාන්පිටි ග්‍රෑම් 50
  3. කොන්ෆ්ලා ග්‍රෑම් 50
  4. මිරිස් කුඩු
  5. ලුණු කුඩු

 

 

  • පාස්ටා සාමාන්‍ය විදියට තම්බලා අරන් ඇල්වතුරින් සෝදන්න. හොඳටම තෙත හිඳෙනකම් තියලා ඒකට පාන්පිටි, කොන්ෆ්ලර් ටික දාලා කලවම් කරන්න. 
  • තෙල් ටිකක් රත් වෙන්න තියලා ඒකට ටික ටික පාස්ටා දාලා රන්වන් පැහැවන තුරු ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න. 
  • බැදගත් පාස්ටා වලට උණුවෙන්ම මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු දමා හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්න.