අලුත් බබාට මවුකිරි ලබාදීම සහ මළපහ කිරීම

ඇතැම් අලුත උපන් දරුවන් කොළ පැහැයට හුරු මළපහ පිටකරන අතර එය මවුවරුන් තුළ විවිධාකාරයේ ගැටළු සහගත තත්ත්වයන් ඇති කරනු ලබනවා. නමුත් එය කලබල වියයුතු තත්ත්වයක් නොවේ. සාමාන්යයෙන් දරුවාට හුරු නැති ආහාරයක් ලැබුණ විට හෝ මවුකිරි වැඩියෙන් උරා බීම නිසා උදරයේ ඇතිවන වාතය පිරීම, කොලික් වැනි තත්ත්ව කොළ පැහැති මළපහ පිටවීමට හේතු විය හැකියි

 

දරුවාගේ මළපහ කොළ පැහැ වන්නේ ඇයි?

සාමාන්යයෙන් මවුකිරි ලබාගන්නා දරුවකුගේ මළපහ කහ පැහැයට හුරු අතර දිනකට කිහිප වරක් මළපහ පිටකරනු ලබනවා. සාමාන්යයෙන් ඝන ආහාරවලට හුරු කිරීම ආරම්භ කිරීමත් සමග දරුවා පිටකරන මළපහ තරමක් ඝන වීමටත් වෙනදාට වඩා ගන්ධයක් පිටවීමත් දැකිය හැකියි. මවුකිරි වලින් ඝන ආහාර වලට මාරු වූ පසු මළපහ වල පැහැය වෙනස් විය හැකියි. එය එතරම් කලබල විය යුතු කාරණයක් නොවේ. එමෙන්ම ඇතැම් ආහාර වර්ග ලබාදුන් පසු දරුවා කොළ පැහැති මළපහ පිටකළ හැකියි. එය එම ආහාර ආසාත්මිකතාවක් නිසා සිදුවිය හැකියි. එසේනම් ඔබ අලුතින් හඳුන්වාදුන් ආහාරය නැවත එකතු නොකර සිටීම කළ යුතුයි. එසේ නොමැති නම් දරුවා ඝන ආහාර ලබාගැනීමට තවමත් සූදානම් නොමැතිවීමත් මළපහවල පැහැය වෙනස් වීමට හේතුවීමට පුළුවන්. ඔබ කළ යුත්තේ ඝන ආහාර නැවත ආරම්භ කිරීම සතියකින් හෝ දෙකකින් කල් දැමීමයි

 

මවුකිරි පමණක් ලබාගන්නා දරුවකුගේ මළපහ කොළ පැහැති වන්නේ ඇයි?

 

මවකගේ සිරුරේ බහුලව කිරි නිපදවීම සිදුවන විට මුලින් නිපදවූ කිරි (foremilk) සහ පසුව නිපදවන ලද කිරිවල (hindmilk) අසමතුලිතතාවක් සහිතව දරුවා කිරි උරාබීම නිසා හෝ දරුවා වැඩිවශයෙන් foremilk උරා බීමත් ප්රමාණවත් තරම් hindmilk නොලැබීමත් හේතුවෙන් දරුවාගේ උදරයේ ගෑස් සහ කොලික ඇතිවීම කොළ පැහැති මළපහ පිටවීම කෙරෙහි බලපානු ලබනවා

 

දරුවාට ප්රමාණය ඉක්මවා මවුකිරි ලබාදීමෙන් වළකින්නේ කෙසේද?

  • දරුවා කිරි උරා බොන ප්රමාණය පාලනයට දරුවාට ඉඩ ලබාදෙන්න. දරුවා කිරි උරා බී අවසානයේ තනපුඬුව අත හරින විට එයට ඉඩ ලබාදෙන්න
  • පැය තුනක් ඇතුළත මවුකිරි දීමේදී එකම පියයුර භාවිතා කරන්න. විශේෂයෙන් දරුවා විටින් විට කිරි උරා බොනවා නම් එකම පියයුරක් මගින් කිරි ලබාදිය යුතුයි. යම් හෙයකින් භාවිතා නොකළ පියයුරෙන් කිරි පිටවනවා නම් එයින් කිරි දොවා ඉවත් කළ හැකියි
  • වඩාත් වැදගත් වන්නේ කිරි දෙන වාරයක් තුළ දරුවා පියයුරෙන් පියයුරට මාරු නොකිරීමයි. පැය තුනක් ඇතුළත එකම පියයුරක් මගින් මවුකිරි දීම තුළින් දරුවාගේ ගෑස්, කොලික් සහ කොළ පැහැති මළපහ පිටවීම පාලනය කරගත හැකියි