මඤ්ඤොක්කා වලින් පිට්ටු හදමුද? 

ඔව් ඔව් මාතෘකාව හරියට කියෙව්වා ඔයාලා. ඔන්න මේ අරන් ආවෙ හැමදාම මඤ්ඤොක්කා තම්බලම කාල එපා වෙලා ඉන්න ගෙදර අයට රසට හදල දෙන්න පුළුවන් මඤ්ඤොක්කා පිට්ටු රෙසිපි එකක් අරගෙනයි. වෙනස් වෙනස් කෑම හදල ගෙදර අයව සතුටු කරන්න ආස අම්මලාටමයි විශේෂයෙන් මේ රෙසිපි එක.

 

මඤ්ඤොක්කා පිට්ටු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 

  1. වියළාගත් මඤ්ඤොක්කා පිටි ග්‍රෑම් 200
  2. හාල්පිටි ග්‍රෑම් 100
  3. ගාගත් පොල් ගෙඩි 1
  4. උණු වතුර ස්වල්පයක්

 

  • මුලින්ම පොතු ඇරලා කපලා හෝදගත්තු මඤ්ඤොක්කා ටික පොඩියට වෙන්න කපලා අව්වේ වේලගන්න.
  • වේලගත්තු මඤ්ඤොක්කා ටික වංගෙඩියේ හෝ ග්‍රයින්ඩරේක කොටාගෙන පෙරේනයකින් හලාගෙන මඤ්ඤොක්කා පිටි ටික හදාගන්න.
  • ඔන්න මඤ්ඤොක්කා පිටි ලෑස්තියි. දැන් භාජනයක් අරගෙන මඤ්ඤොක්කා පිටි හා හාල්පිටි එකතු කරන්න.
  • ඒකට ගාගත්තු පොල්, ලුණු සහ වතුර එකතු කරලා කැට හිටින විදියට කලවම් කරගන්න.
  • මේ විදියට කැට කරගත්තු මිශ්‍රණය සාමාන්‍ය විදියටම පිට්ටු බම්බුවකට දාලා තම්බ ගන්න.