ඔබේ දරුවාට ගෙදර පිරිසිදු කිරීම හුරු කරවන්නේ මෙහෙමයි!

ළමයින් ඉන්න ගෙදරක පිරිසිදු කිරීම කියන්නේ නිමක් නැති ක්‍රියාවලියක් බවට පත් වෙලා ඇති. මොකද දරුවන් සෑම විටම පාහේ සෙල්ලම් කරනවා. ඉතින් පිරිසිදු කරන්න වෙලාවක් ඇත්තේ නැහැ. ළමයින්ට පිරිසිදු කිරීමට ඉගැන්වීම ගැන මොකද හිතන්නේ. මෙය දරුවාට ද ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ගෙදර පිරිසිදු කිරීමේ වැඩ වලට දරුවන්ගෙන් උදව් ලබා ගැනීමෙන් වගකීම් සහ විනය පිළිබඳ හැඟීම වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. මෙමගින් ඔවුන්ට සැබෑ ජීවන කුසලතා උගන්වනවා.

 

හොඳ උදාහරණයක් වන්න

ළමයින් විශිෂ්ට නිරීක්ෂකයින් වන අතර ඔවුන් ඔයාගේ හැසිරීම දෙස බලා ඉගෙන ගන්නවා. පළමුවෙන්ම ඔයා පිළිවෙලකට ඉන්න පුරුදු වෙන්න. ඔයා පිළිවෙලකට සිටින සෑම විටම, ඇයි මෙසේ පිරිසිදු කරන්නේ යන්න ඔවුන් සමඟ කතා කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා බිම ඇති වස්තුවක් බිමෙන් ඉවත් කරන විට දරුවන්ගේ මේ විදිහට අහන්න. “මම මෙය ඉවත් කරන්නේ ඇයි කියාලා ඔයා දන්නවාද?” එයට හේතුව අපි මේක බිම තැබුවහොත් යමෙකු ඒක උඩින් ගියොත් ඒ දේ විනාශ වෙන නිසා සහ පැටලී වැටීමෙන් අනතුරක් විය හැකි නිසා බව තේරුම් කර දෙන්න.

 

එය විනෝදජනක කරන්න

බොහෝ අවස්ථාවන්හිදී පිරිසිදු කරන්නේ ළමයින් සෙල්ලම් කරලා ඉවර වුණාට පස්සෙයි. ඉතින්, ඔයා පිරිසිදු කිරීමත්  සෙල්ලමක් විදිහට කරලා බලන්න. ඔයාට එක් දරුවෙකු සිටී නම්, පහත සඳහන් දෑ උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. පිරිසිදු කිරීමේදී දරුවා සමඟ ගීතයක් ගායනා කරන්න හෝ පිරිසිදු කිරීමේදී දරුවාට ඔවුන්ගේ ප්‍රියතම චරිතය ලෙස ඇඳීමට ඉඩ දෙන්න. ඔයාට එක් දරුවෙකුට වඩා සිටී නම්, පළමුවෙනියට පිරිසිදු කර ඉවර කරන්නේ කවුරුන්දැයි බැලීමට හෝ ටයිමරයක් සකසා ටයිමරය ක්‍රියා විරහිත වීමට පෙර ඔවුන්ට අවසන් කළ හැකිදැයි බැලීමට පිරිසිදු කිරීමේ තරඟයක් පවත්වන්න.

 

ඔවුන්ගේ පරිකල්පනය පෝෂණය කරන්න

සෑම වස්තුවක්ම කොහේ හෝ තැනකට අයත් බව දරුවන්ට පැහැදිලි කරන්න, එවිට සෙල්ලම් කරන්න සෙල්ලම් බඩු ගත්තම ඔවුන් අදාල ස්ථානයෙන් ගිහින් තියයි. 

 

පිරිසිදු කිරීමේ විකල්ප ඔවුන්ට දෙන්න

ඔයාගේ දරුවාට පිරිසිදු කිරීමට අණ දෙනවා වෙනුවට, රාත්‍රී ආහාරයට පෙර හෝ පසුව ඔවුන්ගේ සෙල්ලම් බඩු ආපසු තැබීමට ඉල්ලා සිටින්න හෝ ඔවුන් මුලින් පිරිසිදු කිරීමට පටන් ගන්න ඕනේ කොතනින් දැයි කියා දෙන්න. 

 

නැවත නැවත කරන්න

දරුවාගේ දෛනික චර්යාවේ  පිරිසිදු කිරීමට වෙලාවක් වෙන් කරන්න. එය පුරුද්දක් බවට පත් වූ පසු, ඔයා ඔහුගෙන් / ඇයගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කුමක් දැයි තේරුම් ගැනීමක් සිදු වෙනවා. ඒ නිසා දරුවා ඔයාගේ අපේක්ෂාවන් සපුරාලීමටත් පටන් ගන්නවා.