ඔබේ දරුවාට ගෙදර වැඩ කරවීමට හොඳම උපදෙස් 10ක්

තම පාසලින් ලබාදෙන ගෙදර වැඩ සම්බන්ධයෙන් මව සහ පියා දක්වන උනන්දුව දරුවාට පාසල් කටයුතු වලට සාර්ථකව මුහුණදීමඉවහල් වෙනවා. විශේෂයෙන් එවිට තමාගේ කටයුතු තම දෙමවුපියන්ට කෙතරම් වැදගත් දැයි හැඟීමක් දරුවා තුළ ඇතිවනවා

මෙහිදී ඔබ දරුවා ගේ ගෙදර වැඩ සදහා උදව් වීම යනු ඔබගේ මුලු කාල වේලාවම එයට වෙන් කිරීම නොවේ. දරුවාගේ අධ්යන කටයුතු සංවිධානයට සහ දුෂ්කර ගැටළු විසඳීමට සහය වීම, විවේක ගැනීමට දිරිගැන්වීම ආදී ලෙස ඔබට දරුවාට සහය විය හැකියි. ඇතැම්විට ඔබටත් යම් යම් කරුණු ඉගෙන ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නත් පුළුවන්

 

එසේනම් මෙන්න පාසල් ගෙදර වැඩ වලට දරුවාට සහයවිය හැකි ආකාර කිහිපයක්

 

1. ගුරුවරුන් හමුවන්න

 දරුවාගේ ගුරුවරුන් හමුවීමට දෙමාපියගුරු සම්මන්ත්රණ වැනි පාසල් ක්රියාකාරකම් වලට ඔබ සහභාගි වන්න. එවිට ගෙදර වැඩ සහ දරුවාගේ ප්රගතිය සම්බන්ධව පැහැදිලි අදහසක් ලබාගන්න

 

2. ගෙදර වැඩ කිරීම / අධ්යන කටයුතු කිරීමට නිවසේ වෙනම ස්ථානයක් සකස්කර දෙන්න 

මේ සඳහා දරුවාට හොඳින් ආලෝකමත් ස්ථානයක් සහ පාසල් ලිපි ද්රව් සහිතව මේසයක් පුටුවක් සහිතව ප්රියමනාප පරිසරයක් සකස්කර දෙන්න

 

3. අධ්යන කටයුතු වලට දවසේ නිශ්චිත වේලාවක් වෙන්කර දෙන්න

පාසල් වේලාවෙන් සහ දිවා ආහාරයෙන් පසුව විවේක ගෙන එළඹෙන සන්ධ්යා කාලය තුළ බොහෝ දරුවන් ගෙදර වැඩ කිරීමහුරුව තිබෙනවා. ඇතැම් විට දරුවන් රාත්රි ආහාරයෙන් පසුව අධ්යන කටයුතු කිරීමට ප්රිය කරනවා. එබැවින් ඔබ දරුවාට වඩාත් පහසු සහ ප්රිය කරන වේලාවක් වෙන්කර දෙන්න

 

4. සැලැස්මක් සකසා දෙන්න 

ඇතැම් දිනයන්හි නොයෙකුත් විෂයන්ගේ ගෙදර වැඩ වැඩි ප්රමාණයක් හෝ විශේෂ පැවරුම් වැනි දේ යෙදුණු විට දරුවාට එය කිරීමට නිසි සැලැස්මක් සකස් කරදෙන්න. සෑම වැඩකරන විනාඩි 15කට පසුව විවේක ගැනීමට දරුවා දිරිමත් කරන්න

 

5. බාධා එල්ලවන දේ ඈත් කරන්න 

දරුවා අධ්යන කටයුතු හි නිරතවන අවස්ථාවේ අවධානය වෙනතකට යොමුවන රූපවාහිනි, ගුවන් විදුලි දුරකතන සංවාද වැනි දේ එම පරිසරයෙන් ඈත් කරන්න. දරුවාට මානසික ඒකාග්රතාවයකින් යුතුව කටයුතු කළ හැකි පරිසරයක් සකස් කර දෙන්න

 

6. දරුවා තම කටයුතු වල යෙදෙනවාදැයි තහවුරු කරගන්න

දෙමවුපියන් ලෙස ඔබට දරුවාගේ අධ්යන කටයුතු කෙරෙහි උදව් කළ හැකි නමුත් අධ්යාපනය ලැබීම දරුවාගේ කාර්යයයි. එමනිසා දරුවා නිසි පරිදි අධ්යන කටයුතු නිරතවනවාදැයි වගබලා ගත යුතුයි

 

7. සෑමවිටම හොඳ අභිප්රේකරකයකු සහ අධීක්ෂකයකු වන්න

දරුවාගේ පැවරුම්, පාඩම් ආධිය සම්බන්ධව දරුවාගේ ප්රශ්ණ කරන්න. සංකීර්ණ ගැටළු විසඳීමට සහය සහ දිරිගැන්වීම ලබාදෙන්න. දරුවාගේ හොඳම අභිප්රේකරකයා ඔබ වන්න

 

8. දරුවාට ආදර්ශයක් ලබාදෙන්න 

කුඩා දරුවන් සෑමවිටම තම මව පියාගේ උපදෙස් වලට වඩා අනුකරණයට කැමැත්තක් දක්වනවා. එමනිසා සෑමවිටම දරුවාට ආදර්ශයක් වන්න

 

9. දරුවාගේ ක්රියා අගය කරන්න 

දරුවා වෙහෙස වී වැඩකර ලබාගන්නා ජයහ්රහණ සමරන්න. එය අගය කරන්න. යම් හෙයකින් ඇතැම් විෂයකින් දරුවා බලාපොරොත්තු වූ ප්‍රතිඵලය නොලැබීමෙන් අපේක්ෂාභංගත්වයට පත්වී ඇති නම් ඔබ නැවත ඊළඟ වතාවේ කළ යුතු දේදරුවා දිරිගන්වන්න

 

10. දිගින් දිගටම ගැටළු ඇතිනම් අවශ් උපදෙස් ලබාගන්න

දරුවාට යම් යම් අධ්යාපන ගැටළු ඇතිනම් දරුවාගේ ගුරුවරයා සමග සාකච්ඡා කරන්න. ඉගෙනීමේ ගැටළු වලට අවශ් සහය ලබාදිය යුතු ආකාර විමසා වෙනුවෙන් නිසි පියවර ලබාගන්න

 

ඔබ ඔබගේ දරුවාට වියදම් කිරීම හෝ පාසල වෙත යැවීම පමණක් ප්රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. සාර්ථක දරුවකුගේ පිටුපස සෑමවිට මව හෝ පියා සිටිනවා. එමනිසා දරුවාට අවශ් අවධානය සහ සහය ලබාදීම ඉතාමත් වැදගත් වන අතර එවිට යහපත් මානසික තත්ත්වයකින් හෙබි අධ්යාපනයේ ඉහළ ඵල නෙලාගත් දරුවකු සමාජයට දායක කිරීමට ඔබටත් හැකි වෙනවා නොඅනුමානයි.