වෙනස් රසට බත් කන්න ආස පොඩ්ඩොන්ට තුර්කි ක්‍රමයට බත් උයමු

හැමදාම එකම විදියට බතුයි හොදියි කන්න පොඩ්ඩො ටිකක්වත් කැමති නෑනෙ. එයාලට ඕන එක එක තාලෙට හදන කෑම. ඔන්න ඒ නිසා අද අපි ගෙනාවා තුර්කි ක්‍රමයට හදන බත් එකක්. 

 

තුර්කි ක්‍රමයට බත්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. සම්බා හෝ බාස්මතී 1 kg
 2. 1 kg  පමණ කුකුළු මස්
 3. කරදමුංගු
 4. කරාබු නැටි
 5. කුරුඳු පොතු ස්වල්පයක්
 6. රම්​පේ

 

කරියට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 

 1. තම්බාගත් මධ්‍යම ප්‍රමණයේ ඉස්සන් 500 g 
 2. ඉදුණු ලොකු තක්කාලි ගෙඩි 3 ක්
 3. ලියාගත් රතු ළූණු මේස හැඳි 2 ක්
 4. බටර් හෝ දුන්තෙල්
 5. පාන් පිටි ස්වල්පයක්
 6. මිරිස් කුඩු රස අනුව
 7. අබ පේස්ට් තේ හැන්දක්

 

 • කුකුල්මස් සෝදා තරමක කැබලිවලට කපා වතුර කෝප්ප 6 ක් සමඟ ලුණු, කරාබු නැටි, කරදමුංගු, කුරුඳු පොතු සහ රම්පෙ එකතු කර තම්බා ගන්න. 
 • එම තැම්බූ වතුර ගෙන කහ ස්වල්පයක් එකතු කර හාල් වලට දමා බත පිසගන්න.
 • තම්බා ගත් කුකුල්මස් වලට පිටි, මිරිස් කුඩු, අබ පේස්ට් සහ ලුණු තවරන්න. 
 • බටර් රත් කර තම්බා ගත් ඉස්සන් ස්වල්ප වේලාවක් බදින්න. ඒකටම පිටි තවරා ගත් මස් කැබලි ද එකතු කර බැදගන්න. 
 • ඒකට කපා ගත් රතුළූණු, තක්කාලි එක්කර තරමක් බැදුණු පසු වතුර මේස හැඳි 2 ක් විතර එකතුකර රස අනුව ලුණු දමා උතුරන කොට ලිපෙන් බා ගන්න. 
 • පිසගත් බත් උඩින් මේ කරිය අතුරා පිළිගන්වන්න.