ඔයාගේ දරුවාට ජංගම දුරකථනයක් ලබා දිය යුත්තේ කුමන වයසේදීද?

දරුවෙකුට ජංගම දුරකථනයක් ලබා දීමට සුදුසු වයස කවදාද? මෙම ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු එකකට වඩා තියෙනවා. වර්තමාන තත්ත්වය හේතුවෙන්, සමහරු තම දරුවාගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කර ගැනීමට අවශ්‍ය නිසා ජංගම දුරකථනයක් ලබා දෙනවා. නමුත් දරුවෙකුට ජංගම දුරකථනයක් ලබා දීමට ‘නිවැරදි’ වයස හෝ වේලාව කවුරුත් දන්නේ නැහැ. එ නිසා, දුරකථනයක් දරුවා අතට දීමට පෙර, ඔයා දෙමව්පියන් විදිහට ඔයාගෙන්ම මේ ප්‍රශ්න කිහිපයක් අසන්න.

  • මගේ දරුවාට ජංගම දුරකථනයක් ලබා දීමට අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි?
  • එය හුදෙක් ආශාවක් හෝ අවශ්‍යතාවයක්ද?
  • මගේ දරුවා ජංගම දුරකථනයක් ලබා දීමට තරම් පරිණතද හෝ වගකීමක් දැරිය හැකිද?

මෙම ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලැබීමෙන් පසු, ඔයාගේ දරුවා ඇගේ වයසේදී ජංගම දුරකථනයක් ලබා ගැනීමට සූදානම් දැයි ඔයා දැන ගන්න ඕනේ.

 

දරුවා ජංගම දුරකථනයක් සඳහා පරිණත දැයි ඔබ දැන ගන්නේ කොහොමද?

මෙම ප්‍රශ්නයට කිසිදු දෙමව්පියන්ට පිළිතුරක් දෙන්න බැහැ. කොහොම වුණත් කාලය වෙනස් වී ඇති බව වටහා ගැනීම වැදගත් වන අතර, ලෝකය පෙර මෙන් දරුවන්ට ආරක්ෂිත තැනක් නෙමෙයි. ජංගම දුරකථනයේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ ඔයාගේ දරුවා සිටින තැන දැන ගැනීමට හැකි වීමයි. දරුවා ජංගම දුරකථනයක් හැසිරවීමට තරම් පරිණත වූ විට දරුවා තේරුම් ගන්නවා එය  සන්නිවේදනය කිරීමට භාවිතා කරන මෙවලමක් පමණක් නොවන බව. එහි අරමුණ සහ එය වගකීමෙන් යුතුව භාවිතා කරන්නේ කෙසේද යන්නයි.

 

දරුවා සඳහා ස්මාර්ට් දුරකථනයක් මිලදී ගැනීමට පෙර මතක තබා ගත යුතු කරුණු

සෑම දෙමව්පියෙකුටම තම දරුවාට වඩාත් සුදුසු දේ මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය වෙනවා. නමුත් සාමාන්‍ය ජංගම දුරකථනයකින්ද එම අරමුණු ටිකම ඉටු කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දරුවට ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනයක් ලබා දිය යුතුද?

 

අළුත් ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනයක්  දරුවාට දීමට පෙර, මෙම ප්‍රශ්න ඔබෙන්ම විමසන්න.

 

ආරක්ෂිත හේතු

දරුවා පාසලට හෝ බාහිර විෂයමාලා ක්‍රියාකාරකම් පන්තිවලට සහභාගී වන්නේ නම් ඒ අතරතුර දරුවා සමඟ සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍යද?

පිළිතුර “ඔව්” නම්, ආරක්ෂිත හේතූන් මත ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනයක් ලබා දෙන්න.

අරමුණ

සාමාන්‍ය දුරකථනයක් අරමුණ ඉටු කිරීමට ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැද්ද?

ඇමතුම සහ දැනුම් දීම සඳහා ජංගම දුරකතනයක් තබා ගැනීමට ඔයාට අවශ්‍ය නම්, සාමාන්‍ය දුරකථනයක් පමණක් ප්‍රමාණවත්ය. කොහොම වුණත් සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කිරීම හෝ ජාල ගවේෂණය කිරීම වැනි වෙනත් හේතූන් සදහා නම්, අඩු තාක්ෂණයක් සහිත දුරකථනයක් ප්‍රමාණවත් වෙනවා.

 

දේවල් රැකබලා ගැනීම

දරුවා දරුවාගේ දේවල් ගැන සැලකිලිමත් වෙනවාද? නැතහොත් නොසැලකිලිමත් වී දිගින් දිගටම දේවල් නැති කරගන්නවාද? 

දරුවා තමන්ගේ දේවල් ගැන ඕනෑවට වඩා නොසැලකිලිමත් නම් නැවත නැවතත් දේවල් නැති කරගන්නවා නම්, සාමාන්‍ය වැඩි මිලක් නොවන දුරකථනයක් මිලදී ගෙන දීම බුද්ධිමත් තේරීමක්.

 

වගකීම

දරුවා ජංගම දුරකථනය වගකීමෙන් යුතුව භාවිතා කරන අතර පාසල් වේලාවන් සහ පාඩම් කරන කාලය තුළදී භාවිතා කරනවද?

එසේ නම් දරුවට ජංගම දුරකථනයක් ලබා දීමට පෙර, නීති ඉදිරිපත් කිරීමට වග බලා ගන්න. අනවශ්‍ය ලෙස දුරකථනය භාවිතා කිරීමට ඉඩ නොදෙන බවත් පැහැදිලි කරන්න.

අන්තර්ජාල ආරක්ෂාව

අන්තර්ජාලයේ හරි සහ වැරදි අන්තර්ගතය වෙන්කර හඳුනා ගැනීමට දරුවට හැකිද? 

හරි හෝ වැරදි අන්තර්ගතයන් අතර වෙනස තේරුම් ගැනීමට දරුවා පරිණත වී නැහැ. ඉතින් ඔයා දරුවා ළඟ හිඳගෙන වෙනස සහ නිවැරදි දේ කියා දෙන්න.