අල්ට්‍රා සවුන්ඩ් ස්කෑන් පරීක්ෂණයකින් අපේක්ෂා කරනු ලබන්නේ මොනවාද?

අල්ට්රා සවුන්ඩ් නැතිනම් සොනොග්රෑම් (sonogram) ලෙස හඳුන්වනු ලබන්නේ උදරය ආශ්රිතව සිදුකරනු ලබන පූර්ව ප්රසව පරීක්ෂණයක් වන අතර එය ගර්භණී කාන්තාවන්ට පමණක් සීමා වූවක් නොවේ. නමුත් ගර්භණී සමයේදි වෛද්යවරුන් අල්ට්රා සවුන්ඩ් පරීක්ෂණය මගින් ඔබේ සහ දරුවාගේ සෞඛ් තත්ත්වය ගැන පරීක්ෂා කරනු ලබනවා

බොහෝමයක් ගර්භණී මවුවරුන් තම කුස තුළ සිටිනා දරුවා දැකීමට ප්රිය කරනු ලබනවා. එමනිසා වෛද්යවරයා මෙම පරීක්ෂණය සිදුකරන කාලසීමාව, දරුවාගේ පිහිටීම මත පදනම්ව දරුවාගේ හිස, දෙපා, දෙඅත් ආදිය ඔබට නිරීක්ෂණය කළ හැකියි. එමෙන්ම දරුවාගේ ස්ත්රී පුරුෂභාවයද ඔබට දැනගත හැකියි. ගර්භණී සමයේ දෙවන ත්රෛමාසිකය (සති 18ත් 20ත් අතර) තුළදී වෛද්යවරුන් අල්ට්රා සවුන්ඩ් පරීක්ෂණ සිදුකරන අතර අවශ් නම් ඊට පෙර සහ පසුවද මෙම පරීක්ෂණ සිදුකළ හැකි අතර එම වාර ගණන ගර්භණී කාන්තාව අනුව වෙනස් විය හැක

ඔබගේ අල්ට්රා සවුන්ඩ් පරික්ශණය කළ යුතු කාල සීමාව ගැන ඔබගේ වෛද්යවරයා සමග සාකච්ඡා කළ හැකියි

 

අල්ට්රා සවුන්ඩ් පරීක්ෂණයක් කිරීමට හේතු

  • කළලය ජීවිද අජීවිද යන්න තහවුරු කරගැනීම
  • කළලයේ වර්ධනය ගැන පරීක්ෂා කිරීම. කළලයේ වයස, වර්ධනය, ඔබගේ සෞඛ්යය තත්ත්වය පරීක්ෂාව සහ ප්රසුතිය සිදුවන දින ගණන කිරීම වැනි දෑ මෙම අල්ට්රා සවුන්ඩ් පරීක්ෂණයෙන් වෛද්යවරුන් නිරීක්ෂණය කරනු ලබනවා
  • කුස තුළ සිටින දරුවාගේ මාංශ පේශී වර්ධනය, හෘද ස්ඵන්දනය, චලනයන් නිරීක්ෂණයට
  • නව ජන්ම ආබාධ ගැන අධ්යනය කිරීමට
  • කුස තුළ සිටින දරුවන් සංඛ්යාව ගැන නිගමනය කිරීමට
  • දරුවා කුස තුළ සිටින ඉරියව්ව පරීක්ෂාවට
  •  ගර්භාෂය සහ ඩිම්බ කෝෂ ගැන පරික්ෂා කිරීමට

 

ගර්භණී සමයේ අල්ට්රා සවුන්ඩ් පරීක්ෂණ කිරීම අවදානම්ද?

අල්ට්රා සවුන්ඩ් පරීක්ෂණ වලදී ශබ්ද තරංගයන් භාවිතා කරන බැවින් එය ගර්භණී තත්ත්වයට අහිතකර බලපෑම් එල්ලවනවාදැයි ඔබටත් ගැටළුවක් ඇති. නමුත් එය ඔබටත් දරුවාටත් කිසිදු ආකාරයේ අහිතකර බලපෑම් එල්ල කරන්නේ නැති බවයි විශේෂඥයන් පවසන්නේ. සෞඛ්යය තත්ත්වයන් ගැන නිගමනයට අල්ට්රා සවුන්ඩ් පරීක්ෂණ උපකාරි වනවා

 

අල්ට්රා සවුන්ඩ් පරීක්ෂණයකින් පසුව කුමක්ද සිදුවන්නේ?

අල්ට්රා සවුන්ඩ් පරීක්ෂණයෙන් ඔබගේ සහ දරුවාගේ සෞඛ්යය තත්ත්වය සාමාන් බව සනාථ වුවහොත් ඔබ සාමාන් ආකාරයට වෛද් උපදෙස් අනුව කල්ගත කර යුතුයි. යම්හෙයකින් පරීක්ෂණයෙන් පසුව යම් ගැටළුවක් හඳුනාගතහොත් වෛද්යවරයා ඔබට සම්බන්ධයෙන් නිසි උපදෙස් ලබාදෙනු ඇති. ඇතැම් දරුවන් කුස තුළ සිටින ඉරියව්ව වෙනස් විය යුතුනම් ( හිස පහතට නොව දෙපා පහතට සිටින සේ සිටිනවා නම්) සම්බන්ධව වෛද්යවරයා ඔබ දැනුවත් කරනු ඇති. සම්බන්ධයෙන් අනවශ් බියක් ඇතිකරගත යුතු නැහැ

 

ඔබගේ අල්ට්‍රා සවුන්ඩ් පරීක්ෂණයෙන් කුමක් අනාවරණය වුවත් ඔබට සහ දරුවාට වඩාත් ආරක්ෂිත සහ හොඳම විකල්පයන් කුමක්ද යන්න වෛද්‍යවරයා සමග ඔබට සාකච්ඡා කළ හැකියි.