උදේට කන්න යෝගට් දාල පෑන්කේක් හදමු

යෝගට් රසට ආස පොඩ්ඩොන්ට උදේට කන්න හදල දෙන්න පුළුවන් ලේසිම ලේසි පෑන් කේක් එකක් මේ. ජෑම් දාල හරි මී පැණි එක්ක හරි රසට කන්න පුළුවන්.

 

යෝගට් පෑන් කේක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

  1. යෝගට් කෝප්ප ග්‍රෑම් 400
  2. බිත්තර 2
  3. පාන්පිටි ග්‍රෑම් 200
  4. ලුණු
  5. බටර්

 

 

  • බිත්තර ටික විස්ක් කරලා ඒකට යෝගට් ටික දාගන්න. මේකට වතුර කෝප්ප 3/4ක් වගේ දාලා කලවම් කරගන්න.
  • ඊළඟට පාන්පිටි හා ලුණු කලවම් කරලා යෝගට් මිශ්‍රණයට එකතු කරලා කැටි නොගැසෙන්න විස්ක් කරගන්න.
  • බටර් ටිකක් පෑන් එකට දාලා දියවෙනකොට බැටර් එකෙන් ටිකක් දාලා පෑන් කේක් එක දෙපැත්තම ගෝල්ඩන් කලර් වෙනකල් පෑන් ෆ්‍රයි කරගන්න.